Socialt arbete: Vetenskapsteori, metod och analys (Ges vid Lunds universitet)

Sammanfattning

Behörighetskrav

Socionomexamen eller kandidatexamen i socialt arbete eller motsvarande.

Kursplan

Kommande version av kursplan är under behandling och ännu ej fastställd. Den kommer fastställas senast första ansökningsdag.

Kurskod:
SOAN55 version 1
Engelsk benämning:
Social Work: Philosophy of Social Science, Methods and Analysis
Fördjupningsnivå
A1N
Huvudområden:
Socialt arbete
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
14 februari 2019
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
14 februari 2019

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för hälsa och samhälle.

Mer information om utbildningen

Anmälan

02 september 2019 - 17 januari 2020 Dagtid 50% Malmö